12 d’abril 2016

Regulació de l'expressió del mistaste genètic: L'operó lac i l'operó trp

Jacob i Monod van postular l'any 1961 un mecanisme de regulació de la transcripció en procariotes, que van denominar la teoria de l'operó. aquest model s'ha mostrat vàlid per a nombrosos gens en tots els organismes. A continuació teniu una animació que us ajudarà a entendre aquest sistema de regulació de l'expressió gènica.

http://www.bionova.org.es/animbio/anim/operonlac1.swf

Un parell de cançons us expliquen el cicle de les roques

Com teniu el vostre nivell d'anglés? En podeu comprovar el vostre coneixement amb aquestes dues cançons. Després d'haver vi...