12 d’abril 2016

Regulació de l'expressió del mistaste genètic: L'operó lac i l'operó trp

Jacob i Monod van postular l'any 1961 un mecanisme de regulació de la transcripció en procariotes, que van denominar la teoria de l'operó. aquest model s'ha mostrat vàlid per a nombrosos gens en tots els organismes. A continuació teniu una animació que us ajudarà a entendre aquest sistema de regulació de l'expressió gènica.

http://www.bionova.org.es/animbio/anim/operonlac1.swf