13 d’abril 2016

Un gen, un enzim

Experiències de Beadle i Tatum
http://www.edu.xunta.es/centros/iesasmarinas/aulavirtual/mod/resource/view.php?id=2821

També pot ser interessant la lectura d'un article en dues parts titulat "un gen, moltes proteïnes". En la primera part s'explica l'experiència de Beadle i Tatum, mentre que en la segona part -molt més interessant i recomanable- es parla de la situació actual on  es posa en dubte la teiria d'un gen, un enzim. És un text un poc complicat, però us dóna una idea clara dels conceptes de proteoma i proteòmica que apareixen al llibre.
12 d’abril 2016

Regulació de l'expressió del mistaste genètic: L'operó lac i l'operó trp

Jacob i Monod van postular l'any 1961 un mecanisme de regulació de la transcripció en procariotes, que van denominar la teoria de l'operó. aquest model s'ha mostrat vàlid per a nombrosos gens en tots els organismes. A continuació teniu una animació que us ajudarà a entendre aquest sistema de regulació de l'expressió gènica.

http://www.bionova.org.es/animbio/anim/operonlac1.swf

11 d’abril 2016

Vídeos sobre el sistema nerviós

En primer lloc us passe aquest vídeo on podreu entendre  què és el sistema nerviós i els seus  principals components i funcions. Es tracta d'un vídeo d'introducció, prou fàcil d'entendre, ja que tracta de temes generals i adequats al vostre nivell. Us recomane la seua visualitzación en casa, ja que serà el nivell que us exigiré el dia de l'examen  També us recomane que mireu l'article ENCÈFAL de  la viquipèdia on teniu unes bones definicions de molts dels termes que apareixen al vostre llibre i als vídeos. A més, hi ha un parell d'imatges interessants que us pose a continuació.  La primera és un esquema simplificat de  l'estructura de l'encèfal, mentre que la segona ens mostra les principals subdivisions del cervell dels vertebrats d'embrions humans.


Aquest diagrama mostra les principals subdivisions del cervell dels vertebrats d'embrions humans.

Finalment, i atés que es tracta d'un tema complicat i que en el vostre llibre no hi ha massa informació, us passe un vídeo on teniu informació exhaustiva sobre els diferents components de l'encèfal. Obviament no cal saber tot el que descriu el vídeo, però potser us ajudarà a entendre millor el que diu el llibre i espere que interessarà a més d'un/a de vosaltres, bé perquè han de treballar el tema del sistema nerviós o simplement perquè volen estudiar medicina. Aquest nivell no va per a l'examen, és clar.

També us recombine que mireu l'article ENCÈFAL de  la viquipèdia

04 d’abril 2016

Materials per estudiar el tema del sistema nerviós.

Primer de tot, us passe una web -en teoria destinada a alumnes de tercer d'ESO- on poder repasar els aspectes fonamentals dels sistemes nerviós i endocrí. Una bona manera de completar alguns aspectes que el vostre llibre no acaba d'explicar del tot.

Després una sèrie d'animacions sobre aspectos mes concreta i que corresponen a un major nivell.


ANIMACIÓ  DE L'IMPULS NERVIÓS I LA SINAPSI.

Una altra animació presa del libre "Biologia molecular de la cèl·lula" sobre el mecanisme de la creación i transmisión de l'impuls nervios.També podeu observar aquestes animacions que teniu a continuació provinents de  la web de McGraw-Hill:

GENERACIÓ DE L'IMPULS NERVIÓS


SINAPSI QUÍMICA

Sistema endocrí

1- Sistemes de regulació El sistema nerviós i el sistema endocrí o hormonal són els encarregats de relacionar l'organisme am...