27 de desembre 2016

Animacions de genètica molecular i biotecnologiaA continuació us passe enllaços  d'animacions  flash que us serviran per a preparar el vostre treball. En fer clic es descarreguen. Després les heu d'obrir amb el navegador (amb firefox funcionen)

12. La información genética: base molecular y conservación 
 1. Replicación
 2. Ejercicio sobre replicación 
 3. Experimentos de Griffith 
13.La expresión de la información: transcripción y traducción 
 1. Traducción
 2. Transcripción
 3. Ejercicio traducción código

14. Alteraciones de la información genética. Las mutaciones 
 1. Tipos de mutaciones 
 2. Mutación génica
15. Aplicaciones de la genética molecular 
 1. 15. Aplicaciones de la genética molecular 
  1. Enzimas de restricción 
  2. Biotecnología de la insulina  En aquesta altra web del ministeri d'educació Proyecto biosfera , a més de teoria, disposeu de nombroses animacions i exercicis interactius

Introduint les cèl·lules i la seua estructura

Les webs, videos i animacions  que us he seleccionat, seran de gran utilitat per poder assolir els continguts mínims del tema de la cèl·lu...