27 de desembre 2016

Animacions sobre biotecnologia

El tema de la biotecnologia no és un tema fácil, ja que no teniu els coneixements per poder entendre els seus mecanismes biològics, però si que podeu assimilar algunes idees bàsiques sobre el tema com les seues aplicacions  pràctiques i les avantatges que suposa per a la nostra vida quotidiana, així com les polèmiques que alcen alguns temes de la tecnologia. El treball que us he encarregat consisteix en fer una breu presentació de 10 minuts, on exposeu davant dels companys un tema concret de la biotecnologia. No intenteu entendre tot, sino les idees bàsiques. Copiar d'internet o seguir el llibre no és una bona idea. La part positiva és que internet en va ple d'aquests exemples i, molt sovint, la informació ve acompanyada d'infografies o imatges que expliquen de forma senzilla, allò que és molt més complicat d'entendre.

Us passe algunes animations que he visit en internet i que us poden servir d'exemple:

Finalment teniu altres animacions, prou més complexes, de la Universitat de Concepción, Xile però que us poden ajudar a entendre alguns conceptes importants de la biotecnologia. No intenteu copiar el que diu sense entendre, ja que no val per res.


Introduint les cèl·lules i la seua estructura

Les webs, videos i animacions  que us he seleccionat, seran de gran utilitat per poder assolir els continguts mínims del tema de la cèl·lu...