22 de desembre 2017

Animacions sobre mitosi i meiosi


Una animació sobre el procés de mitosi traducida al castellà de Sudamèrica. És prou completa pero abans haureu d'haver estudiat tots els conceptes relacionats amb el procés. Com observareu es tracta d'un procés continu, ja que ací no especifiquen les "fases" amb que tradicionalment es divideix aquest procés per poder estudiar-lo.
En el vídeo que teniu a continuació se us explica quines son aquestes "fases" que utilitzen els científics per poder explicar millar aquest procés.
Una explicació més completa la teniu en el video següent, pero per poder seguir-la heu d'haver estudiar primerament el procés de la mitosi.
El procés de meiosi és un poc més complex d'explicar ja que implica dues divisions cel·lulars seguides. Solament té lloc en la formació de les cèl·lules gamètiques (espermatozoides i òvuls, en els animals) i el resultat és la formació de 4 cèl·lules haploides (amb la meitat de cromosomes que la cèl·lula mare) que són diferents entre elles, ja que cada cèl·lula resultat té un dels dos cromosomes homòlegs de la cèl·lula mare. A més, podeu observar com, en ocasions, hi ha uns entrecreuaments i recombinacions entre els cromosomes homòlegs, tot originant una gran variabilitat genètica, augmentant els tipus de cèl·lules filles diferents. 
Les animacions que teniu a continuació us permetran entendre els processos de mitosi i meiosi, les seues semblances i diferències.
Per poder distingir aquests dos processos -mitosi i meiosi-, mireu  aquesta animació:

http://www.mhhe.com/sem/Spanish_Animations/sp_cmpre_meiosis_mitosis.swf