12 d’octubre 2016

Introducció a les proteïnes

Us deixe tres videos que intenten suplir les meues explicacions en directe . Podeu estudiar primerament el que diu el llibre i, després aneu visionant cadascun d'aquests tres videos. Si hi ha alguna cosa que no enteneu, la podeu consultar al libre. Siempre em poder enviar un email per aclarar-vos un aspecte concret que no heu comprés

Per últim tenis una presentació PowerPoint que repassa el tema. Mireu primerament quines coses són les imprescindibles (us posaré una guía del tema a la carpeta de BOX)


Introduint les cèl·lules i la seua estructura

Les webs, videos i animacions  que us he seleccionat, seran de gran utilitat per poder assolir els continguts mínims del tema de la cèl·lu...