28 d’abril 2014

Estudiar evolució online

Tal com fèrem en el tema de genètica, anem a  treballar el material de la web La Isla de las Ciencias corresponent al tema d'evolució. Utilitzarem una hora en l'aula d'informàtica i després podreu continuar treballant a casa. Es tracta d'una web del ministeri d'Educació dedicada a alumnes de 4 ESO, així que no trobareu massa dificultats. Consta de tres parts: 

  • Conceptes previs
  • Activitats
  • Avaluació
La web també disposa d'una sèrie d'enllaços per consultar i un glossari que ens explica el significat dels conceptes científics.
Recordeu que tots aquells que treballen les activitats i presenten un treball sobre elles, veuran recompensat el seu esforç en la nota final  del tema.

Sistema endocrí

1- Sistemes de regulació El sistema nerviós i el sistema endocrí o hormonal són els encarregats de relacionar l'organisme am...