28 d’abril 2014

A new game on evolution

Un poc més complicat però millors gràfics.

Proves de l'evolució

Evolution by natural selection

El joc de l'evolució

El joc de l'evolució: basat en l'exemple de la papallona Biston betularia.
Hi ha una versió en anglès del joc: és convenient utilitzar-la per poder aprendre el vocabulari.Estudiar evolució online

Tal com fèrem en el tema de genètica, anem a  treballar el material de la web La Isla de las Ciencias corresponent al tema d'evolució. Utilitzarem una hora en l'aula d'informàtica i després podreu continuar treballant a casa. Es tracta d'una web del ministeri d'Educació dedicada a alumnes de 4 ESO, així que no trobareu massa dificultats. Consta de tres parts: 

  • Conceptes previs
  • Activitats
  • Avaluació
La web també disposa d'una sèrie d'enllaços per consultar i un glossari que ens explica el significat dels conceptes científics.
Recordeu que tots aquells que treballen les activitats i presenten un treball sobre elles, veuran recompensat el seu esforç en la nota final  del tema.

Evidence and evolution

Material molt asequible de la Universitat de Cambridge que ens mostra les principals evidències a favor de la teoria de l'evolució.

Sistema endocrí

1- Sistemes de regulació El sistema nerviós i el sistema endocrí o hormonal són els encarregats de relacionar l'organisme am...