02 de maig 2013

Documental al voltant de les costes espanyoles

Sèrie "Las riberas del mar océano

Episodi 7: - Cordones y lagunas litorales (TVE 1, emés el 07/11/10)

L'altre dia vaig veure aquest documental d'actualitat. A més d'aprendre moltes coses sobre l'estat de les costes espanyoles, és una gran oportunitat per poder assimilar concepte estudiats en classe com recursos, impactes, risc, sostenibilitat, desenvolupament incontrolat, etc. Us recomane veure'l.


Hasta mediados del siglo pasado, el litoral español estaba festoneado por un amplio número de lagunas. Eran la vía de comunicación entre los sistemas oceánico y continental, e intercambiaban, en los dos sentidos, agua, materia y energía, motores inagotables de diversidad biológica. Hoy, la superficie de estas lagunas está reducida a su mínima expresión, rodeadas por urbanizaciones, calles y carreteras.

Introduint les cèl·lules i la seua estructura

Les webs, videos i animacions  que us he seleccionat, seran de gran utilitat per poder assolir els continguts mínims del tema de la cèl·lu...