La cèl·lula explicada per la Khan academy

Això és usar les noves tecnologies per estudiar. unes classes "a la carta" que pots aturar per prendre notes (van a tota velocitat), solament allò que t'interesse. Ací teniu una col·lecció de vídeos relacionats amb el tema de la cèl·lula. Estan en anglés, però li podeu posar els subtítols en espanyol, tot i que per a la majoria, l'anglés de les pelis hauris de ser asequible..


Parts of a cell: Parts of a cell: nucleus, ribosomes, endoplasmic reticulum, Golgi bodies, mitochondria, chloroplasts, vacuoles, and vesicles  Diffusion and Osmosis: Diffusion and OsmosisChromosomes, Chromatids, Chromatin, etc.: The vocabulary of DNA: chromosomes, chromatids, chromatin, transcription, translation, and replication  Mitosis, Meiosis and Sexual Reproduction: Mitosis, meiosis and sexual reproduction. Understanding gametes, zygotes, and haploid / diploid numbers.  Phases of Mitosis: Explanation of the phases of mitosis.  Phases of Meiosis: The phases of Meiosis.

Comentaris