29 d’octubre 2012

Presentacions PowerPoint del tema de la Biosfera

Us enllace 2 powerPoint que que he trobat a la web del Javier E Durán i que estan relacionats amb el tema de la biosfera. Un bon complement al llibre de text i a les explicacions de classe. També els podreu trobar a la carpeta de box.com, juntament amb altres presentacions que us ajudaran a fer-vos els vostres propis apunts


Circulacio materia energia traduït i modificat per Toni C


08 d’octubre 2012

Introducció a les roques

Avui encetem el tema de les roques. És veritat que no hi hem parlat massa en l'ESO. Caldrà doncs fer una breu introducció per posar-nos al dia. Aquesta entrada us proporcionarà material molt senzill per tenir una base suficient per poder enfrontar-nos a aquest tema.

Primer de tot, una wiki on teniu allò més elemental sobre les roques i un esquema animat molt simple sobre el cicle de les roques.

A continuació uns vídeos molt fàcils d'entendre (ja comprovareu que estan fets per a xiquets) sobre el món de les roques. En el primer es parla sobre el cicle de les roques i les roques sedimentàries. El segon tracta de roques metamòrfiques, mentre que el tercer parla de les roques magmàtiques.
Finalment una web amb informació de primer d'ESO que us ajudarà a posar-vos al dia.Ara que ja sabeu moltes coses sobre les roques i el seu dinamisme, és hora que demostreu els vostres coneixements. En aquest enllaç teniu una activitat pràctica que us servirà per consolidar els coneixements adquirits. Si algú (individualment o en parella) vol realitzar aquesta activitat i explicar-la als companys de classe, està invitat. Solament m'ho ha de dir i ja li reservaré 10 minuts de classe. Si, serà recompensat!

03 d’octubre 2012

Sistema endocrí

1- Sistemes de regulació El sistema nerviós i el sistema endocrí o hormonal són els encarregats de relacionar l'organisme am...