Estudiar genètica online LA ISLA DE LAS CIENCIAS

Aquest curs intentarem utilitzar en l'aula d'informàtica el material de la web La Isla de las Ciencias. També podreu continuar treballant a casa. Es tracta d'una web del ministeri d'Educació dedicada a alumnes de 4 ESO. Consta de tres parts: 
  • Conceptes previs
  • Activitats
  • Avaluació
La web també disposa d'una sèrie d'enllaços per consultar i un glossari que ens explica el significat dels conceptes científics.
Recordeu que tots aquells que treballen les activitats i presenten un treball sobre elles, veuran recompensat el seu esforç en la nota final  del tema. Recordeu que en el vostre treball caldrà explicar tot el que heu fet i il:lustrar-lo amb pantallazos del vostre ordinador per demostrar el que heu fet. 

Comentaris