Material multimèdia sobre els aparells digestiu i circulatori


  L’aparell digestiu
 1. Vídeo juvenil del tracte digestiu (E) (3)
 2. Per escoltar en anglès sobre el sistema digestiu en general (E) (3)
 3. Animació del sistema digestiu amb quizz (E) (3)
 4. Tour guiat per el conducte digestiu amb text (E) (S) (3)
 5. Visió guiada i explicada de cada part del sistema digestiu (E) (4)
 6. Infograma amb informació de parts. preguntes, activitats del digestiu (S) (3)
 7. Explicació juvenil sobre el procés digestiu (S) (3)
 8. Vídeo sobre l’aparell digestiu comentat (S) (3)
 
2.7. La cavitat bucal
 1. Animació de la masticació (S) (3)
 2. Vídeo dels dents (S) (3)
 3. Vídeo de prevenció de les anomalies bucals (S) (3)
 4. Video sobre l’anatomia i característiques del gust (S) (3)
 5. Para escoltar en anglès sobre els dents (E) (3)
 6. Per escoltar en anglès sobre la llengua (E) (3)
 7. Animació senzilla de la deglució (E) (3)
 8. Animació infantil completa sobre els dents (S) (3)
 9. Vídeo amb els diferents gustos comentats (E) (5)
 
2.8. La faringe, l’esòfag i l’estómac
 1. Animació anatòmica de la deglució (S) (3)
 2. Accions mèdiques sobre l’estómac contra obesitat. 3 Animacions (S) (3)
 3. Aprèn sobre la obesitat i fes una operació virtual de bypass gàstric (E) (5)
 4. Tutorial sobre l’estómac (E) (4)
 5. Animació de com la Helicobacter pylori produeix úlcera pèptica (E) (4)
 
2.9.  Las glàndules digestives
 1. Per escoltar en anglès sobre el fetge (E) (3)
 2. Visió general on destaquen les glàndules digestives (S) (4)
 3. Com la secretina elimina l’àcid (E) (3)
 4. Funcions i estructura del fetge (E) (4)
 5. Vídeo per observar la funció del pàncrees i fetge (E) (3)
 6. Anatomia i fisiologia del pàncrees (E) (4)
 7. Animació de l’acció del fetge en la digestió dels greixos (E) (4)
 8. Animació de l’acció de la insulina i glucagó (E) (4)
 
2.10.  Els intestins i l’absorció
 1. Animació de l’absorció amb Anatomia, Histologia i Fisiologia (S) (4)
 2. Vídeo sobre les funcions dels intestins (S) (4)
 3. 3 animacions sobre l’absorció intestinal (E) (4)
 4. Absorció i eliminació e medicaments (E) (4)
 5. Digestió i absorció dels diferents nutrients (E) (4)
 6. El problema del colesterol (HDL, LDL) (E) (5)
 7. Digestió i absorció de greixos (E) (4)
 8. Absorció intestinal amb impressionants imatges (E) (4)
 9. Absorció de vitamines depenent de la seva naturalesa (E) (4)
 
2.11. La digestió
 1. Animació de la digestió amb intervenció de glàndules amb detalls (S) (4)
 2. Fases de la secreció gàstrica (E) (4)
 3. Vídeo introductori del procés digestiu (E) (3)
 4. Tutorial sobre el procés digestiu (E) (4)
 5. Vídeo amb transcripció del text sobre la digestió (E) /4)
 6. Vídeo animat de la digestió (E)(4)
 7. Exercici i impressionant vídeo animat (tarda una mica) (4)
 8. Impressionants imatges de peristaltisme i secreció biliar (E) (4)
 9. Animació completa sobre la digestió paso a pas (S) (3)
 10. Vídeo de la importancia, anatomia i fisiologia de la digestió (S) (4)
 11. Visió general de la digestió i absorció de nutrients (S) (4)
 
2.12.  Malalties de l’aparell digestiu
 1. Vídeo de la diabetis (S) (4)
 2. Animació sobre els diversos tipus de diabetis (E) (4)
 3. Explicació juvenil per prevenir malalties de les dents i boca (S) (3)
 4. Càmera per observar el colon i localitzar malalties (S) (5)
 5. Colonoscòpia tradicional i TAC (S) (4)
 6. Vídeo de l’extirpació de l’apèndix (E) (4)
 7. Vídeo de la colonoscòpia amb text (E) (4)
 8. Vídeo de l’extirpació de las amígdales (E) (5)
 9. Vídeo sobre el càncer de colon amb transcripció (E) (4)
 10. Vídeo sobre la retinopatia diabètica (E) (4)
 11. Vídeo amb anatomia sobre el càncer d’estómac (E) (4)
 12. Jocs interactius per entendre millor la diabetis (S) (3)

Per repassar i avaluar
Aula interactiva amb activitats, etc útil per tots (S) (3)

Repàs de tot el tema amb preguntes (E) (4)
Mostra de com pot ser un power point que serveix d’estudi (E) (4)
 
 
 La circulació sanguínia i limfàtica
 
1. L’aparell circulatori i la sang
    1.1.    Introducció amb vídeo (S) (3)
    1.2.    Vídeo introductori del sistema cardiovascular (S) (3)
    1.3.    Infograma a guardar ordinador amb composició sang i donació (S) (4)
    1.4.    Visió global anatòmica per excel·lència (S) (5)
    1.5.    Infograma sobre dades de la composició de la sang (S) (4)
    1.6.    Infograma sobre els glòbuls blancs i els grups sanguinis (S) (5)
    1.7.    Infograma sobre com funciona l’EPO (S) (4)
    1.8.    Tutorial de la composició de la sang (E) (4)
    1.9.    Components de la sang i exercici de reconeixement (E) (3)
    1.10.  Joc interactiu de transfusió de sang (E) (5)


  2. Els vasos sanguinis
    2.1.    Animació de capil·lars per veure estructura (S) (3)
    2.2.    Animació per entendre l’activitat elèctrica del cor (S) (3)
    2.3.    Visió infogràfica auditiva sobre els diferents components vasculars (S) (4)
    2.4.    Principals artèries i venes del cos humà (E) (5)
    2.5.    Vídeo sobre la pressió arterial (E) (4)
 
  3. El cor
    3.1.    Animació de l’anatomia cardíaca (S) (4)
    3.2.    Bombeig cardíac (S) (3)
    3.3.    Gran quantitat d’animacions i materials sobre el cor (S) (4)
    3.4.    Infograma amb test sobre anatomia i fisiologia (S) (4)
    3.5.    Vídeo del funcionament cardíac (E) (4)
    3.6.    Visió anatòmica del cor en 3D que es pot moure i observar el interior (4)
    3.7.    Infograma sobre què cal fer en una parada cardíaca (S) (4)
    3.8.    Anatomia i fisiologia cardíaca en 3D (4)
    3.9.    Infograma sobre la freqüència cardíaca (S) (4)
    3.10.  Implantació d’un marcapassos i un DAI (S) (5)
    3.11.  Anatomia global del cor amb test (S) (4)
    3.12.  Text escrit amb audio per traduir sobre el cor (E) (4)
    3.13.  Escoltar i observar els sorolls cardíacs (4)

  4. La circulació de la sang
    4.1.    Sistema circulatori general amb preguntes (E) (3)
    4.2.    Vídeo Angiografia coronària per veure la irrigació del miocardi (E) (5)
    4.3.    Infograma sobre el ictus cerebral i les seves conseqüències (S) (4)
 
  5. El sistema limfàtic
    5.1.    Infograma senzill per veure la circulació sanguínia i limfàtica (S) (3)
    5.2.    Animació global sobre l’estructura del sistema limfàtic (E) (3)
    5.3.    Tutorial de com funciona el sistema immune i càncer limfàtic (S) (4)
    5.4.    Infografia completa de l’anatomia del sistema limfàtic (S) (4)
    5.5.    Video sobre el sistema limfàtic. Edemes (S) (4)
    5.6.    Video sobre els components del sistema limfàtic (E) (4)
 
  6. Malalties de l’aparell circulatori
    6.1.    Vídeo d’insuficiència venosa (S) (3)
    6.2.    Infografia a baixar sobre el infart de miocardi (S) (4)
    6.3.    Vídeo de l’arterioesclerosi (E) (4)
    6.4.    Vídeo d’Hipertensió (E) (4)
    6.5.    Vídeo sobre l’angina de pit (E) (4)
    6.6.    Infograma sobre RCP (reanimació cardiopulmonar) (S) (4)
 
 
Icon

 
 
IconComentaris