22 de març 2017

Material per estudiar el tema de la història de la Terra

Altra vegada visitem aquesta web "La isla de las ciencias amb un material prou interessant,  molt senzill i explicat a través d'activitats amb unes animacions molt aconseguidesHeu d'anar a la unitat 4, la historia de la tierra, on trobareu informació teòrica, un glossari amb les paraules més importants i un conjunt d'activitats pràctiques  relacionades amb la datació absoluta  o una reconstrucció de la història geològica d'una illa. Activitats que us permetran preparar amb més garanties les activitats qua caldrà respondre el dia de l'examen. Finalment teniu la possibilitat de fer una autoavaluació del tema en l'apartat EVALUACION (amb 8 preguntes autocorregibles)