Malalties infeccioses

La web stublogs.com presenta  una aplicació anomenada “Acércate a la Ciencia: enfermedades emergentes”, que ha estat publicada pel “Instituto de Tecnologías Educativas” del Ministeri d’Educació, i realitzada per un equip de professionals de l’empresa Ambientech
Es tracta d'un material molt complet i molt útil per poder entendre el tema de les malalties infeccioses. La web desenvolupa uns continguts educatius sobre l’atac víric o bacterià al cos humà, l’actuació del sistema immunitari enfront dels microbis, la transmissió de les malalties infeccioses, els mecanismes d’acció de les vacunes, etc. També hi  trobareu un glossari dels diferents 
termes científics i mèdics relacionats amb aquestes malalties.
ambientech ite

Comentaris